Điện lực Đà Lạt: chú trọng công tác an toàn lao động

Thực hiện theo chương trình công tác Quản lý kỹ thuật an toàn định kỳ 6 tháng đầu năm 2012, sáng ngày 01/6/2012, Điện lực Đà Lạt đã tổ chức buổi phổ biến các quy định mới của Tổng công ty Điện lực...

xem chi tiết

PC Ninh Thuận: tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ

Hội thi có sự tham gia của 5 đội: Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm, Điện lực Ninh Sơn, Điện lực Thuận Bắc, Điện lực Ninh Hải và Điện lực Ninh Phước với mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức về...

xem chi tiết

PC Đồng Nai : Sơ kết 05 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Sáng 21/3, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PCĐN) và Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự (2007 – 2012).

xem chi tiết

PC Cần Thơ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN

Công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) là một trong những hoạt động nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ người lao động. Quan...

xem chi tiết

Bồi huấn nghiệp vụ ATVSV

Bồi huấn

xem chi tiết