EVN đảm bảo tăng trưởng điện thương phẩm 13%/năm

Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, EVN chịu trách nhiệm chính phát triển hệ thống điện...

xem chi tiết

Ưu tiên thu xếp vốn cho các dự án điện cấp bách

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với một số Bộ, ngành, ngân hàng và EVN nhằm tổng hợp nhu cầu và phương án xử lý vốn cho các dự án điện cấp bách.

xem chi tiết

Tây Nguyên trên đường phát triển (bài 2) : Chú trọng thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm đời sống văn hóa - xã hội.

Cùng với chính sách phát triển miền núi trong cả nước, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên, trên cơ sở tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách...

xem chi tiết

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu thị trường Điện Việt Nam

Từ ngày 27 - 29/6, một phái đoàn gồm 8 doanh nghiệp Pháp hoạt động trong ngành Công nghiệp điện có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về thị trường điện năng của Việt Nam.

xem chi tiết

Đảm bảo đúng tiến độ quy hoạch điện VII

Qui hoạch điện VII xác định trong giai đoạn từ nay đến 2030, mỗi năm đưa vào 5.000 MW công suất mới, xây dựng rất nhiều công trình trạm, đường dây từ cấp điện áp 220kV tới 500kV, với tổng vốn đầu...

xem chi tiết