Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ quản lý

Ngày 21/11/2017 Công ty Lưới điện cao thế miền Nam đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học-Xã hội-Nhân văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo Văn hóa...

xem chi tiết

Nỗ lực thực thi “Văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ”

Thực hiện cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2017 của Công ty Điện lực Kiên Giang. Tập thể lao động Điện lực Kiên lương đã hiện thực hóa về thực thi Văn hóa doanh nghiệp của công ty bằng các...

xem chi tiết

"Nhà đồng nghiệp" Nét đẹp văn hóa của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Với việc xác định con người  đóng vai trò trung tâm và tài sản quý giá nhất, giúp Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) hoàn thành sứ mệnh, đi đến thành công  và phát triển bền vững.

xem chi tiết

​Công ty Điện lực Bạc Liêu: Xây dựng hình ảnh nhân viên sống và làm việc theo pháp luật

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Công ty Điện lực Bạc Liêu luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm sâu sắc và thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện. Không chỉ trong Ngày...

xem chi tiết

Nâng cao văn hóa trong doanh nghiệp

Đối với ngành Điện, sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí đánh giá đáp ứng, cung cấp các dịch vụ về điện. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) luôn chú trọng...

xem chi tiết