TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP TW TỈNH LÂM ĐỒNG

Chiều nay, 21/01/2013 tại hội trường Chi nhánh Viettel Lâm Đồng, khối thi đua các doanh nghiệp TW tỉnh Lâm Đồng bao gồm : Công ty Điện lực Lâm Đồng, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, Công ty Xăng dầu Lâm...

xem chi tiết

Tổng kết công tác HLATLĐ

Tổng kết

xem chi tiết

Họp mặt xuân

Họp mặt

xem chi tiết

Sát hạch trực ban vận hành

Sát hạch trực ban vận hành

xem chi tiết

KTAT trong phòng thí nghiệm

KTAT trong phòng thí nghiệm

xem chi tiết