Hoạt động nhân tháng công nhân 2018

Thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018; Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công đoàn Công ty Điện...

xem chi tiết

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp năm 2018

Sáng ngày 18/5/2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp năm 2018 do Ông Nguyễn Văn Hợp  Chủ tịch kiêm Tổng Giám...

xem chi tiết

Công đoàn Công ty Điện lực Ninh Thuận: Đẩy mạnh phong trào thi đua để phát triển

Công đoàn cơ sở Điện lực Ninh Thuận hiện có 515 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt ở 10 công đoàn bộ phận, với 35 tổ công đoàn. Những năm qua, Công đoàn công ty không ngừng phát huy vai trò, tích...

xem chi tiết

Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Ngày 04/4/2018, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tổ chức hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2018 với sự tham dự 141 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 CBCNV-LĐ Công ty Điện lực Đồng Nai. Với mục tiêu...

xem chi tiết

Văn hóa hội họp và làm việc tại Công ty Điện lực Kiên Giang

Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) thường xuyên tổ chức các cuộc họp: Họp định kỳ, hội nghị, tổng kết chuyên đề, hội nghị truyền hình… Đây là công việc thường xuyên trong công tác điều hành...

xem chi tiết