Tin tưởng hơn qua đối thoại trực tiếp

Thực hiện chương trình công tác theo Nghị quyết Hội nghị Người lao động của đơn vị, hàng năm Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đều tổ chức Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp...

xem chi tiết

Văn hoá dân tộc hoà quyện trong văn hoá doanh nghiệp

Với xu thế thời đại ngày nay, các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường đa văn hoá của các dân tộc, các quốc gia. Do đó, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc và dựa trên...

xem chi tiết

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ quản lý

Ngày 21/11/2017 Công ty Lưới điện cao thế miền Nam đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học-Xã hội-Nhân văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo Văn hóa...

xem chi tiết

Nỗ lực thực thi “Văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ”

Thực hiện cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2017 của Công ty Điện lực Kiên Giang. Tập thể lao động Điện lực Kiên lương đã hiện thực hóa về thực thi Văn hóa doanh nghiệp của công ty bằng các...

xem chi tiết

"Nhà đồng nghiệp" Nét đẹp văn hóa của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Với việc xác định con người  đóng vai trò trung tâm và tài sản quý giá nhất, giúp Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) hoàn thành sứ mệnh, đi đến thành công  và phát triển bền vững.

xem chi tiết