Nâng cao Dịch vụ khách hàng - Con đường tất yếu để ổn định và phát triển

Từ khái niệm Dịch vụ khách hàng.. Dịch vụ khách hàng được hiểu theo nghĩa tổng quát nhất là tất cả những gì cần thiết mà một doanh...

xem chi tiết

Chiến lược dịch vụ khách hàng của EVN SPC Giai đoạn 2016-2020

Cơ sở xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) xuất phát từ mục tiêu phát triển của cùng quan điểm về...

xem chi tiết

Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn sau khi tiếp nhận

         Trong năm 2015, Điện lực Mang Thít (Công ty Điện lực Vĩnh Long) đã thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn với khối...

xem chi tiết

Không nhận tiền bồi dưỡng của khách hàng

Không nhận tiền bồi dưỡng của khách hàng là việc làm không chỉ đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mỗi CBCNV Điện lực mà còn góp...

xem chi tiết

EVN triển khai Chương trình tri ân khách hàng trong tháng 12/2015

Chuẩn bị cho các hoạt động “Tri ân khách hàng” sẽ diễn ra trong tháng 12/2015, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban...

xem chi tiết