Tổng công ty Điện lực miền Nam: 5 trọng tâm về chuyển đổi số

Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số... là một trong những nội dung được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoạch...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng đến giải thưởng chuyển đổi số năm 2021

       Tiếp nối thành tích đã đạt được về ứng dụng công nghệ, CNTT và chuyển đổi số giai đoạn năm 2019-2020 là giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc các năm 2019, 2020, đồng thời thúc đẩy...

xem chi tiết

MULTI-DROP – GIẢI PHÁP THÔNG MINH THU THẬP DỮ LIỆU ĐO GHI TỪ XA THEO NHÓM

Trước thực trạng khó khăn trong việc trang bị modem GPRS/3G thu thập dữ liệu đo ghi từ xa đối với các khách hàng mua bán điện qua trạm biến áp chuyên dùng. Vừa qua Công ty Điện lực Long An đã phối...

xem chi tiết