TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Công ty Điện lực Sóc Trăng đẩy mạnh phát triển công tơ đo ghi từ xa và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, góp phần đáp ứng vận hành hệ...

xem chi tiết

EVN SPC chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng từ ứng dụng triệt để phần mềm IMIS

Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng - Investment Management Information System (IMIS) là một hệ thống quản lý thông tin tích hợp được Tập đoàn Điện lực...

xem chi tiết

CHUYỂN ĐỔI SỐ, GÓC NHÌN TỪ HẠ TẦNG MẠNG TRUYỀN DẪN

Trong những năm gần đây, Công ty Điện lực Vĩnh Long không ngừng nghiên cứu, ứng dụng CNTT, áp dụng hiệu quả các ứng dụng chương trình các lĩnh vực:...

xem chi tiết