Công ty Điện lực Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng 15 mái ấm tình thương

  Ngày 10/9, ông Thái Đắc Toàn - Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC LĐ) cho biết: Trong năm 2021, đơn vị hỗ trợ xây dựng 15...

xem chi tiết

THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE NHÂN DỊP NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Trong những năm qua Công ty Điện lực Bến Tre đã tham gia tích cực vào phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày...

xem chi tiết