Đồng phục là nét Văn hóa đẹp

          Đồng phục bảo hộ lao động của công nhân Điện lực ngoài việc đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình làm việc thì nó còn là một nét đẹp văn hóa của Ngành Điện. Nó tạo nét đặc trưng...

xem chi tiết