Chú là…

xem chi tiết

Lễ trao thưởng xe gắn máy cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Ngày 09-6-2020, Công ty Điện lực Tiền Giang (PC Tiền Giang) phối hợp Điện lực Mỹ Tho tổ chức lễ trao thưởng xe gắn máy cho ông Nguyễn Tường Vi - công nhân QLVH Điện lực Mỹ Tho là cá nhân tiêu biểu...

xem chi tiết

Nghề điện

Gần 40 năm sống với nghề, điện như "cái duyên, cái nợ", đã vận vào con người ông Đoàn Tấn Năng - Giám đốc Công ty Điện lực Long An. Hơn ai hết, ông là người nắm bắt, hiểu rất rõ quá trình xây dựng và...

xem chi tiết