Điện lực Đầm Dơi (PC Cà Mau): Tăng cường tuyên truyền an toàn điện tại các cơ sở nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh trên địa bàn huyện

Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND của UBND huyện Đầm Dơi ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình sử dụng điện, an toàn điện...

xem chi tiết

‘’Nhiệm vụ công tác an toàn các tháng cuối năm 2021’’

  Thực hiện thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp giao ban tháng 7/2021, trong đó giao lãnh đạo các đơn vị phải giám sát chặt chẽ, trực tiếp điều hành...

xem chi tiết

“Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn” nhiệm vụ then chốt trong mùa mưa bão

  Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tích cực hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), bảo vệ...

xem chi tiết

Công tác An toàn vệ sinh lao động sáu tháng đầu năm 2021

  Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai nhiều phương án để hoàn thành công tác an toàn nói chung và an toàn vệ sinh lao động,...

xem chi tiết

Thực hiện nghiêm ngặt công tác an toàn lao động trong mùa mưa bão

  Ngành điện là ngành đặc thù và nguy hiểm ở mức độ cao. Việc đảm bảo an toàn lao động nói chung, an toàn trong mùa mưa bão nói riêng luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Ý thức của cá nhân là trước...

xem chi tiết