Bạc Liêu: Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế vận hành an toàn lưới điện

Trước tình hình thời tiết diễn phức tạp, giông bão làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận hành lưới điện đăc biệt là lưới điện 110kV mà Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế bạc Liêu (Đội QLVHLĐ...

xem chi tiết