LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN, KHÍCH LỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Điện lực Ba Tri thực hiện theo chỉ đạo của BGĐ Công ty Điện lực Bến Tre đã bố trí cho lực lượng lao...

xem chi tiết

EVN chung sức cùng cả nước phòng chống dịch trong những ngày cuối tháng 8

Trong những ngày cuối tháng 8 với diễn biến dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, EVN và các đơn vị trực thuộc đã, đang tiếp tục triển khai các hoạt động gì...

xem chi tiết

EVNSPC tài trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho 11 tỉnh/thành phía Nam

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”....

xem chi tiết