Văn bản 2510/UBND-VX, ngày 27/7/2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản 2510/UBND-VX, ngày 27/7/2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực...

xem chi tiết

EVN SPC triển khai Văn bản số 4269/EVN-TCNS ngày 23/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thực hiện Văn bản số 4269/EVN-TCNS ngày 23/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc cho phép lãnh đạo, CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

xem chi tiết

Văn bản UBND TP HCM về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND TP HCM phát hành Văn bản số 2468/UBND-VX, ngày 24/7/2021 Về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn...

xem chi tiết