​Công ty Điện lực Bạc Liêu: Xây dựng hình ảnh nhân viên sống và làm việc theo pháp luật

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Công ty Điện lực Bạc Liêu luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm sâu sắc và thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện. Không chỉ trong Ngày...

xem chi tiết

Nâng cao văn hóa trong doanh nghiệp

Đối với ngành Điện, sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí đánh giá đáp ứng, cung cấp các dịch vụ về điện. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) luôn chú trọng...

xem chi tiết

Văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và động viên kịp thời

Ngày nay, việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp đã trở thành hoạt động xuyên  suốt trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần mang đến những thành công, hiệu quả...

xem chi tiết

PC Long An tổ chức tập huấn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và văn hóa doanh nghiệp

Ngày 31/10/2017, tại Công ty Điện lực Long An đã tổ chức tập huấn về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cho gần 60 CBCNV phụ trách công tác...

xem chi tiết

Tập huấn thực thi văn hóa doanh nghiệp và công tác quan hệ cộng đồng

Ngày 25/10, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức lớp tập huấn về công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng đồng năm 2017 cho hơn 130 CBCNV thuộc các phòng nghiệp vụ Công ty và các Điện...

xem chi tiết