Thực thi văn hóa: Văn hóa công sở

Văn hóa công sở : - Mặc đồng phục theo quy định, tác phong giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự. - Đi lại đóng cửa nhẹ nhàng, trước khi vào phòng gõ cửa, khi ra khỏi phòng phải...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Điện Lực Thuận Bắc

Điện lực Thuận Bắc (ĐLTB) là một đơn vị trực thuộc PC Ninh Thuận với nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kinh doanh, phân phối điện trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Do đó văn hóa doanh nghiệp (VHND) tại...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với cam kết “Điện đi trước một bước”

Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) là nhiệm vụ tầm nhìn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cái hay cái đẹp là chung tay vì cộng đồng để phục vụ cộng đồng. Đảm bảo cung cấp điện, là công cụ ổn định kinh...

xem chi tiết

Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp

Ngày 10/10/2016, Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức lễ ký cam kết  thực thi văn hóa doanh nghiệp giữa Giám đốc Công ty với các Tổ chức đoàn thể và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty. Bản cam...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự bền vững

Qua hơn 05 năm triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp từ bộ tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Nam với những giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm; Tận tâm -...

xem chi tiết