PC Long An: nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện

Với phương châm “Tận tâm, văn minh, chuyên nghiệp” là mục tiêu mà EVN SPC đã chọn nhằm nâng cao hình ảnh kinh doanh của...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức Hội nghị Khách hàng sử dụng điện năm 2015

Đây là năm đầu tiên, Hội nghị Khách hàng sử dụng điện được tổ chức tại các Điện lực trực thuộc có sự tham gia và giám sát của...

xem chi tiết

Điện lực Long Xuyên tổ chức hội nghị khách hàng năm 2015

Với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của doanh nghiệp”,Điện lực Long Xuyên (Công ty Điện lực An Giang) luôn đặt công tác...

xem chi tiết

Hội nghị khách hàng năm 2015

Nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa ngành Điện và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Bến Tre, đồng thời nâng cao ý...

xem chi tiết

PC TP Cần Thơ: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Nhằm khắc phục các tồn tại, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của khách hàng, trong những năm qua...

xem chi tiết