Đảo Hòn Tằm đã có lưới điện quốc gia

Khu du lịch đảo Hòn Tằm (Khánh Hòa) chính thức hòa dòng điện lưới Quốc gia lên đảo từ 15-12.

xem chi tiết

Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn: Đem lại sự công bằng về giá bán điện cho người dân nông thôn (tiếp theo)

Trong khi các tổ chức điện nông thôn (ĐNT) còn lại hiện nay chưa muốn hoặc trì hoãn việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) cho ngành điện quản lý thì hầu hết người dân nông thôn tại các địa...

xem chi tiết

Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn: Nhiều vấn đề đặt ra

Chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) để bán trực tiếp tới từng hộ dân theo chủ trương của Chính phủ đã và đang đem lại lợi ích to lớn cho người dân khu vực tiếp nhận. Tuy...

xem chi tiết

Tiếp tục loại thủy điện dưới 3MW khỏi quy hoạch

Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát để kiến nghị Chính phủ quyết định giảm quy mô đầu tư hoặc loại khỏi quy hoạch các dự án thủy điện nhỏ (công suất dưới 3 MW) đã cấp phép nhưng...

xem chi tiết

Cần có cơ chế riêng về vốn cho các dự án điện cấp bách

Trong điều kiện nguồn vốn còn hạn chế, cần xử lý đối với từng dự án, từng ngân hàng và cần có cơ chế riêng đối với các dự án quan trọng, dự án cấp bách. Đó là ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng...

xem chi tiết