Báo động nạn trộm cắp điện

Tình trạng trộm cắp điện trên địa bàn  Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, khiến nhà nước thất thu hàng tỷ đồng. Nạn trộm cắp điện không chỉ xảy ra ở các hộ dân mà còn cả ở một số doanh...

xem chi tiết

Văn hoá an toàn trong lao động tại nơi làm việc

Để hoàn thiện chính sách, luật pháp về an toàn - vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong nền kinh tế hiện đại, xu hướng chung của thế giới là phải hướng tới xây dựng một nền văn hoá an toàn trong lao...

xem chi tiết

Lớp huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho đối tượng làm công tác an toàn

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức lớp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các đối tượng làm công tác an toàn.

xem chi tiết

Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn

Công ty Điện lực Bến Tre đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật và tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho cán bộ công đoàn của các cơ quan, đoàn thể...

xem chi tiết

Công tác an toàn khi làm việc trên lưới điện

Qua công tác kiểm tra đột xuất tại hiện trường làm việc của các Công ty Điện lực trực thuộc, Ban Kỹ thuật an toàn (KTAT) EVNSPC nhận thấy ý thức chấp hành công tác bảo hộ lao động và an toàn trong...

xem chi tiết