Cần có chính sách phát triển nguồn năng lượng sạch trên biển đảo Việt Nam

Tương lai không xa, với việc làm chủ về công nghệ, năng lực vận hành khai thác, bờ biển, các vùng hải đảo của Việt Nam sẽ hình thành các cánh đồng điện gió và năng lượng mặt trời rộng lớn. Nguồn...

xem chi tiết

Những vấn đề cần lưu ý trong đầu tư phát triển thủy điện vừa và nhỏ

Tính đến nay, cả nước có hơn 200 dự án thuỷ điện vừa và nhỏ, với tổng công suất 4.067MW đăng ký đầu tư. Nếu được đầu tư thích đáng, thuỷ điện nhỏ không chỉ tạo thu nhập cho người dân, giải quyết...

xem chi tiết

EVN đảm bảo tăng trưởng điện thương phẩm 13%/năm

Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, EVN chịu trách nhiệm chính phát triển hệ thống điện...

xem chi tiết

Ưu tiên thu xếp vốn cho các dự án điện cấp bách

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với một số Bộ, ngành, ngân hàng và EVN nhằm tổng hợp nhu cầu và phương án xử lý vốn cho các dự án điện cấp bách.

xem chi tiết

Tây Nguyên trên đường phát triển (bài 2) : Chú trọng thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm đời sống văn hóa - xã hội.

Cùng với chính sách phát triển miền núi trong cả nước, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên, trên cơ sở tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách...

xem chi tiết