Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu thị trường Điện Việt Nam

Từ ngày 27 - 29/6, một phái đoàn gồm 8 doanh nghiệp Pháp hoạt động trong ngành Công nghiệp điện có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về thị trường điện năng của Việt Nam.

xem chi tiết

Đảm bảo đúng tiến độ quy hoạch điện VII

Qui hoạch điện VII xác định trong giai đoạn từ nay đến 2030, mỗi năm đưa vào 5.000 MW công suất mới, xây dựng rất nhiều công trình trạm, đường dây từ cấp điện áp 220kV tới 500kV, với tổng vốn đầu...

xem chi tiết

Tìm giải pháp hiện đại hóa lưới điện truyền tải và quản lý đầu tư

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo về Hiện đại hóa lưới điện truyền tải, giải pháp lưới điện thông minh và các quá trình quản lý đầu...

xem chi tiết

Lâm Đồng cùng Tây Nguyên phát triển

Là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng có một vị trí đặc biệt trong phát triển KT-XH. Không chỉ có Đà Lạt là một thành phố dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao mà Lâm Đồng cũng đã đạt ...

xem chi tiết

Quy hoạch điện VII: Khó đạt tiến độ các dự án

Theo Tổng sơ đồ điện VII (TSĐ VII), đến năm 2020 nhu cầu tổng công suất nguồn trên cả nước cần khoảng 75.000 MW. Tuy nhiên, từ khi xây dựng ngành điện đến nay cả nước mới đưa vào hoạt động được...

xem chi tiết