Dịch vụ

PC Lâm Đồng : Chốt chỉ số công tơ

  • 02:46 - 04/07/2012
  • 3886

Thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương  Qui định về giá bán điện và văn bản số 3833/EVN SPC – KD ngày 28/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc chốt chỉ số công tơ phục vụ cho công tác điều chỉnh giá bán điện năm 2012.

 

Công ty Điện lực Lâm Đồng đã chỉ đạo các Điện lực xây dựng phương án, bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ công nhân viên thực hiện công tác chốt chỉ số công tơ đo đếm điện năng cho các khách hàng mua điện ( trừ đối tượng mua lẻ điện phục vụ cho mục đích sinh hoạt), đồng thời thông báo cho các khách hàng biết để cùng phối hợp.

Ngày 1/7/2012, 27.524 khách hàng trên địa bàn tỉnh đã được chốt chỉ số, đạt 98,3 %, đến 10h15 phút ngày 2/7/2012 Công ty Điện lực Lâm Đồng đã hoàn thành công tác chốt chỉ số theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

PC Lâm Đồng
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan