Dịch vụ

Giá bán điện bình quân theo giá thị trường

  • 06:21 - 18/07/2012
  • 4738
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 854/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư của EVN trong 5 năm (2011-2015).
Theo đó, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc hoàn thành mục tiêu điện khí hóa nông thôn, đến năm 2015 đảm bảo 100% số xã có điện, 98% số hộ nông thôn có điện và hưởng mức giá bán điện theo quy định.  

EVN đã được duyệt từng bước nâng dần giá bán điện, đến năm 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường. Định hướng đến năm 2020, đảm bảo 100% số hộ dân được dùng điện. EVN có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân là 13%/năm. Đồng thời, phải đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành 42 tổ máy thuộc 20 dự án nguồn điện với tổng công suất 11.600MW. Ngoài ra, theo kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện, EVN sẽ khởi công xây dựng 14 dự án nguồn điện với tổng công suất 12.400MW để đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2020.
Đánh giá bài viết
Báo Người Lao Động

Bài viết liên quan