Dịch vụ

Tăng giá bán điện cho Campuchia lên 8,35 US cents/ kWh

  • 01:22 - 24/08/2012
  • 3711

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ tăng giá bán điện cho Camphuchia lên 8,35 US cents/ kWh từ ngày 01/6/2012.

Đó là nội dung buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Tổng công ty Điện lực Campuchia (EDC) tại Phnom Pênh vừa diễn ra.

Sau quá trình thương thảo, hai bên đã đi đến thống nhất: Giá bán điện sẽ tăng lên 8,35 US cents/ kWh từ ngày 01/6/2012. Từ năm 2013 trở đi, khi giá bán điện ở Việt Nam tăng thì giá bán điện cho EDC sẽ tăng tương ứng theo tỷ lệ giá tăng bình quân theo quyết định của Chính phủ Việt Nam hoặc của Bộ Công Thương, hoặc của EVN. EVNCPC có trách nhiệm thông báo cho EDC trong vòng 15 ngày kể từ khi có quyết định tăng giá bán điện. Phụ lục hợp đồng đã được hai trưởng đoàn ký cùng ngày./.

Đánh giá bài viết
EVNnews

Bài viết liên quan