Dịch vụ

Điện cho sản xuất giảm trong khi cho dịch vụ và tiêu dùng dân cư tăng

  • 05:30 - 03/11/2012
  • 3133
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, do sản xuất công nghiệp gặp khó khăn nên điện dùng cho sản xuất giảm trong khi điện dùng cho dịch vụ và tiêu dùng dân cư tăng.

Do sản xuất công nghiệp gặp khó khăn nên điện dùng cho sản xuất giảm trong khi điện dùng cho dịch vụ và tiêu dùng dân cư tăng.

Phân tích về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 10, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 9,2 tỷ kWh, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng qua, ngành điện đã cung cấp khoảng 87,7 tỷ kWh, tăng 11,8% so với cùng kỳ, đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng dân cư. Tuy nhiên, trong khi điện cấp cho công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 52% trong tổng sản lượng điện thương phẩm, chỉ tăng 10,86% so với cùng kỳ thì điện dùng cho khu vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng chỉ chiếm tỷ trọng 4,7%, lại tăng tới 15,2% và điện cho tiêu dùng dân cư chiếm tỷ trọng 37,1%, tăng 13,6%, còn lại là các hoạt động khác chiếm 4,8%, tăng 4,87%.

Hiện nay, các hồ thủy điện lớn trên cả 3 miền đã triển khai tích nước hồ chứa. Tuy nhiên đến thời điểm đầu tháng 11, lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc và miền Trung vẫn thấp hơn trung bình các năm trước. Cụ thể, hồ thủy điện A Vương chỉ đạt 45,7%, hồ thủy điện Thác Bà đạt 72,5%, hồ thủy điện Tuyên Quang đạt 89,5%, và hồ Ialy đạt 92,1%. Tuy nhiên, tại miền Nam, lưu lượng nước về hồ thủy điện lại cao hơn như hồ Trị An là 127%, Thác Mơ 141% và Đại Ninh là 145,8%. Để tận dụng các đợt nước cuối vụ và đảm bảo mục tiêu tích nước vào cuối năm, ngành điện đang tập trung khai thác cao các nhà máy thuỷ điện. Các nguồn nhiệt điện than được khai thác theo kế hoạch tích nước các hồ thuỷ điện và các nguồn tua bin khí khai thác theo khả năng cấp khí. Do vậy, sản lượng điện sản xuất trong 10 tháng qua đạt 95,6 tỷ kWh, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Nhằm đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất và phục vụ phát điện năm 2012, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã kiểm tra tình hình khai thác, vận hành các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vận hành các nhà máy thủy điện đảm bảo dòng chảy tối thiểu cho hạ du của các hồ chứa. Các nhà máy thủy điện có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh lập và thực hiện kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện. Do nhu cầu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết của các địa phương, trong bối cảnh hệ thống các quy trình, quy định vận hành liên hồ chứa các tháng mùa kiệt còn chưa đầy đủ, Cục Điều tiết điện lực đã họp với lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Nam và Phú Yên, EVN, các nhà máy thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Ba lập kế hoạch điều tiết nước đảm bảo yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, khu vực hạ du sông Ba hài hòa với nhu cầu vận hành phát điện năm 2013./.

EVNnews
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan