Tin tức & truyền thông

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 2012

  • 02:53 - 05/04/2012
  • 2411

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. XEM

Chỉ thị số 1058/CT-EVN ngày 04 tháng 4 năm 2012 về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2012. XEM

Đánh giá bài viết
EVN

Bài viết liên quan