Tin tức & truyền thông

Lâm Đồng: đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và phòng chống lụt bão

  • 02:08 - 31/05/2012
  • 2505

Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức buổi họp trao đổi với lãnh đạo Sở Công thương Lâm Đồng, Quỹ bảo vệ phát triển rừng Lâm Đồng và Giám đốc các Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2, Đa Khai,  Đam bol, Tà Nung, Đa kai, Bảo Lộc.

Tổ chức tại Văn phòng Công ty Điện lực Lâm Đồng , ngày17/5/2012, ảnh PC Lâm Đồng

Ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng đã trao đổi, bàn bạc về công tác quản lý vận hành, phòng chống lụt bão và bảo vệ môi trường của các Nhà máy thủy điện đấu nối vào hệ thống điện tỉnh Lâm Đồng. Các nhà máy đã lập phương án phòng chống lụt bão và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để xử lý sự cố trong mùa mưa bão sắp đến. Phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Điện lực Lâm Đồng và các nhà máy trong việc lập kế hoạch về thời gian bảo trì, sửa chữa định kỳ nhà máy; Thống nhất phương án huy động công suất các thời điểm và phát công suất khi thiếu hụt công suất trên hệ thống. Công ty Điện lực Lâm Đồng sẵn sàng phối hợp, giúp đỡ các nhà máy về mặt kỹ thuật và quản lý vận hành khi các nhà máy có yêu cầu. Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng Lâm Đồng. Các thành viên tham dự đã thống nhất đề xuất của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập Hội các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đề nghị báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương thành lập.

Trong thời gian tới các đơn vị sẽ cùng phối hợp chặt chẻ trong công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tỉnh Lâm Đồng./.

PC Lâm Đồng
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan