Tin tức & truyền thông

Diễn tập phòng chống lụt bão (pclb) khu vực 3 năm 2012

  • 06:32 - 18/07/2012
  • 2299

Công ty Điện lực Tiền Giang đã chủ trì tổ chức tổng diễn tập công tác PCLB cấp khu vực năm 2012 tại địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tham dự buổi diễn tập gồm có các thành viên Ban Chỉ huy PCLB của các Công ty Điện lực và CNĐ Cao thế các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh nhằm để chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2012, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đồng thời đảm bảo cung cấp điện liên tục cho nhân dân trong mùa mưa bão, hạn chế tối đa thiệt hại và kịp thời khắc phục khi có sự cố do mưa bão gây ra.

Các công nhân tham dự buổi diễn tập

Qua buổi diễn tập, các đơn vị đã xây dựng được trình tự thực hiện từng bước trong công tác triển khai ứng phó bão lũ, tạo điều kiện cho công nhân nắm vững và sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị cần thiết khi giải quyết các tình huống sự cố xảy ra. Đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng.

Kết thúc buổi tổng diễn tập, các thành viên Ban Chỉ huy PCLB khu vực 3 đã tổ chức họp, nhận xét đánh giá một cách khách quan những mặt mạnh và mặt yếu để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm./.

 

Đánh giá bài viết
PC Tiền Giang

Bài viết liên quan