Tin tức & truyền thông

Triển khai văn hoá doanh nghiệp ở EVN một năm nhìn lại

  • 14:38 - 21/02/2011
  • 2078

VHDN_EVN-_1namĐiểm lại những nét nổi bật trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2010, Ban biên tập Tạp chí xin được đăng bài viết của TS Nguyễn Mạnh Quân – Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) - chuyên gia tư vấn biên soạn tài liệu văn hóa EVN, người được EVN mời giảng dạy và tư vấn về văn hóa doanh nghiệp cho nhiều đơn vị trong ngành Điện trong năm 2010 vừa qua.

Việc triển khai văn hoá doanh nghiệp (VHDN) ở các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được bắt đầu từ nhiều năm nay. Nhưng có lẽ sôi nổi nhất là trong năm 2010. Ngay từ đầu quý II, một số đơn vị trong EVN đã tích cực xây dựng kế hoạch tập huấn về VHDN cho đơn vị mình.

Bước tạo đà

Đầu tiên phải nhắc đến là Thuỷ điện Na Hang (Tuyên Quang), Công ty Viễn thông Điện lực… Tiếp theo và đan xen với các khoá tập huấn cho cán bộ chủ chốt ở các đơn vị do Tập đoàn tổ chức là các khoá tập huấn cho cán bộ các đơn vị ở một số địa phương như Hà Nội, TP HCM, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đăk Lăk. Các khoá tập huấn thường được tiến hành trong 2 ngày, kết hợp giữa nội dung về VHDN và thương hiệu. Đây là một điểm độc đáo của chương trình tập huấn của EVN. Nhiều đơn vị đã có những “sản phẩm” về VHDN ngay sau khi được tập huấn. Đó là những tài liệu về VHDN, quy tắc ứng xử về VHDN của đơn vị, ví dụ như Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim – Hàm thuận – Đa Mi, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1…

Chuyên mục VH EVN trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn đã trở thành một địa chỉ truy cập quen thuộc. Tạp chí Điện lực cũng dành những chương mục riêng với những bài viết đăng thường kỳ về VHDN, với nhiều nội dung phong phú, từ những bài viết mang tính lý luận, hướng dẫn thực hành, đến giới thiệu điển hình, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Kết quả nêu trên có được là nhờ chủ trương thống nhất, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn và các đơn vị, sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các Ban trong Tập đoàn, đặc biệt là Ban TC-NS, Ban Pháp chế, Ban Quan hệ Cộng đồng, cũng như của nhiều đơn vị trong Tập đoàn. Những kết quả đạt được trong năm qua cho thấy việc triển khai VHDN mạnh mẽ trong toàn ngành được dấy lên từ đầu năm 2010 không chỉ là một phong trào mà đã trở thành bước đệm tạo đà để EVN thêm vững bước trước những thách thức và khó khăn trong thập kỷ tới.

Cần khơi dậy ngọn đuốc…

Mặc dù kết quả đạt được là rất đáng phấn khởi, nhưng các hoạt động triển khai VHDN ở Tập đoàn và các đơn vị dường như vẫn chưa thực sự căn bản. Việc thiếu vắng một kế hoạch dài hạn, hình thức còn đơn điệu (mới dừng lại ở các hoạt động tập huấn, biên soạn tài liệu về VHDN…). Tổ công tác về VHDN ở nhiều đơn vị đã được thành lập, nhưng chưa phát huy vai trò thực sự. Một trong những lý do quan trọng là các đơn vị còn khá lúng túng khi tiếp cận với một chủ đề rất mới là VHDN. Để duy trì đà phát triển này, cần có những kế hoạch dài hạn và phương án triển khai hệ thống, cụ thể, bao gồm các công việc chính như xây dựng và hoàn thiện phương pháp và quy trình triển khai VHDN, xây dựng các chương trình phối hợp, hỗ trợ phát triển VHDN, xây dựng và triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Những công việc trước mắt cần thực hiện là biên soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn triển khai VHDN, triển khai các hoạt động hỗ trợ tổ công tác xây dựng VHDN ở các đơn vị, tiếp tục mở các lớp tập huấn “khai tâm về VHDN” cho tất cả cán bộ, nhân viên của các đơn vị. Những khó khăn do thiếu một quy trình hệ thống, nhất quán, rõ ràng, thiếu các phương tiện hỗ trợ (tài liệu hướng dẫn, trợ giúp chuyên môn) sẽ làm cho mục tiêu triển khai VHDN khó đạt được cũng như làm nhụt chí, nhiệt tình triển khai VHDN.

Năm đầu tiên của thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI đã bắt đầu. Chúng ta hy vọng rằng, ngọn lửa nhiệt tình và nguồn sức mạnh được khơi dậy trong những năm cuối của thập kỷ trước ở các đơn vị và mỗi thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ bừng sáng và được phát huy để tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phồn vinh và phát triển của đất nước cũng như của mỗi thành viên EVN. Chúc cho EVN thành công trong việc thực hiện tâm nguyện của mình: LÀ NGỌN ĐUỐC THẮP SÁNG NIỀM TIN CHO MỌI NGƯỜI.

"Văn hóa EVN vừa là sức mạnh tinh thần thúc đẩy người lao động tiếp tục xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững, vừa là công cụ điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi cá nhân…".

Đánh giá bài viết
TCĐL số 1+2/2011

Bài viết liên quan