Tin tức & truyền thông

EVN chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai 2013

  • 08:58 - 17/05/2013
  • 1929

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 1668/CT - EVN ngày 09/5/2013 về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2013.

Các nhà máy thủy điện cần chủ động lên phương án phòng chống thiên tai năm nay - Ảnh: Xuân Tiến

Theo đó, các công ty thủy điện cần thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện, các quy định trong quy trình vận hành hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được  ban hành.

Đồng thời, phải tổ chức kiểm tra toàn diện, quan trắc, đánh giá tình trạng an toàn hồ đập, bảo dưỡng, sửa chữa trước mùa mưa bão đối với toàn bộ thiết bị, công trình liên quan đến công tác vận hành chống lũ đặc biệt là tuyến đầu mối (đập chính, đập phụ, đập tràn,...), tuyến năng lượng,... Việc sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình phải hoàn thành trước ngày 15/5/2013.

Các công ty thủy điện xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập và quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan; xây dựng, rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu thủy văn, có cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa trên cùng lưu vực và triển khai thực hiện; đánh giá việc vận hành điều tiết hồ theo quy trình đã được ban hành; tổng hợp những nội dung không còn hoặc chưa phù hợp, trình cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tham gia điều tiết cắt giảm lũ cho hạ du và an toàn cho công trình;...

Ngoài ra, EVN yêu cầu các công ty thủy điện thường xuyên kiểm tra, củng cố các hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống đặc biệt là từ đập tràn xả lũ; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và quy định về công tác phòng chống lụt bão, xả lũ của hồ chứa;... Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin vận hành hồ chứa 2 giờ một lần vào các giờ lẻ (1, 3, 5, 7, 9, …, 23 giờ) trong trường hợp bình thường. Cập nhật vào hệ thống thông tin giám sát hồ chứa của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương các thông tin động hồ chứa. Trong suốt mùa lũ, thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin số liệu liên quan đến hồ chứa về Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo PCLB Trung ương...

EVN
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan