Tin tức & truyền thông

EVN SPC sẵn sàng các kịch bản phòng chống lụt bão

  • 08:23 - 10/07/2013
  • 1679

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) Tổng công ty Điện lực miền Nam đã xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão của năm 2013 nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Công nhân Công ty Điện lực Lâm Đồng kiểm tra đường dây nhằm đảm bảo phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng - Ảnh: Đình Hoàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụ thể, Ban chỉ huy đã giao nhiệm vụ: Đối với Tổng công ty, cần chỉ đạo triển khai công tác PCLB năm 2013, theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương. Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống lụt bão của Tổng công ty.

Các đơn vị thành viên của Tổng công ty đang kiện toàn Ban chỉ huy PCLB, thành lập lại Ban chỉ huy PCLB (nếu có) thay đổi thành viên đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban. Tổ chức trực Ban chỉ huy PCLB 24/24 trong mùa mưa bão. Lập phương án PCLB theo đặc điểm tình hình của đơn vị và hướng dẫn quy trình PCLB của Công ty. Lập phương án tổ chức hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt trong mùa mưa bão, phương án diễn tập các tình huống trong phương án PCLB, cố gắng kết hợp với công tác sửa chữa lưới. Những phương án đảm bảo an toàn cho các khu vực lưới điện nông thôn vừa tiếp nhận...

Các đơn vị sẽ chủ động hơn trong công tác PCLB, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời ứng phó kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

Cùng với đó là việc nâng cao năng lực xử lý tình huống, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các Ban chỉ huy từ Tổng công ty đến cơ sở. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến CB-CNV tại đơn vị, cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai trong toàn Tổng công ty.

EVN
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan