Tin tức & truyền thông

Điện lực Duyên Hải tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật quý II/2013

  • 00:00 - 01/01/1900
  • 523

Ngày 14/06/2013 theo định kỳ hàng quý, Điện lực Duyên Hải đã tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật quý II/2013 cho toàn thể CB.CNV Điện lực Duyên Hải tại hội trường Điện lực.

Tại buổi tuyên truyền lần này, CB.CNV Điện lực Duyên Hải được nghe phổ biến các tài liệu gồm: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND, ngày 27/03/2013 của UBND Tỉnh về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang vi phạm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 16/08/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các quy định hành chính; Hướng dẫn số 40-HD/TU ngày 14/05/2013 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948- 11/06/2013) và một số Chỉ thị, công văn hướng dẫn của Công ty Điện lực Trà Vinh.

Đồng thời qua buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật lần này, Điện lực Duyên Hải cũng đã tổ chức chiếu phim truyền thống của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho toàn thể CB.CNV Điện lực cùng xem./.

Tuyết Oanh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan