Tin tức & truyền thông

Ghi nhận qua quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài triển khai công tác tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2012

  • 00:00 - 01/01/1900
  • 484

Ngày 13/6/2013 Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức sơ kết tình hình thực hiện quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài năm 2012, xây dựng quy chế phối hợp triển khai thực hiện cho các năm tiếp theo. Tham dự buổi họp ngoài các cơ quan Báo, Đài còn có lãnh đạo Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông,Trung tâm Khuyến công tỉnh Trà Vinh. Nhờ triển khai thực hiện quy chế phối hợp, nhiều năm qua mối quan hệ giữa Công ty và các cơ quan Báo, Đài luôn được tăng cường, phát triển và đem lại hiệu quả.

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, Công ty Điện lực Trà Vinh luôn phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Vấn đề cung cấp điện an toàn, liên tục là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Tuy nhiên tình hình khó khăn về nguồn điện cả nước vào các tháng mùa khô, các hồ thủy điện ở mực nước chết, nên điện năng cung cấp chưa đáp ứng được tối đa nhu cầu xã hội.

Nhận thức được khó khăn trên, Công ty Điện lực Trà Vinh quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến khách hàng, người dân việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Ngoài việc phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty còn tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan thông tin đại chúng: Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố Trà Vinh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tiết kiệm điện. Qua đó việc cung cấp điện vào các tháng mùa khô giảm bớt khó khăn, đảm bảo đủ nguồn điện, không cắt tiết giảm, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vừa qua, ngày 18/6/2012 Công ty Điện lực Trà Vinh và Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh truyền hình Trà Vinh đã ký kết quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Nội dung của quy chế, đối với Công ty Điện lực Trà Vinh: Phối hợp cơ quan Báo, Đài trao đổi nội dung, tuyên truyền tiết kiệm điện trong tháng, quí; Lựa chọn giới thiệu những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sáng kiến, có phương án, kế hoạch và thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả, phối hợp Báo, Đài phóng sự đăng trên Báo, phát sóng trên Đài thường xuyên theo kế hoạch; Phân công cán bộ và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, kỹ thuật trong các dụng cụ, sản phẩm điện, cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả được giới thiệu, quảng bá trên sóng của đài. Đối với cơ quan Báo, Đài Trà Vinh: Phối hợp lập kế hoạch, lịch in tuyên truyền, lịch phát sóng tiết kiệm điện định kỳ, tuần, tháng, quí theo thời gian thích hợp; duyệt nội dung bài viết, hình ảnh trong mỗi chương trình; thực hiện các công đoạn, làm hậu kỳ và nghiệm thu phát sóng trên sóng và duyệt nội dung hình ảnh trong mỗi chương trình. Phân công phóng viên thực hiện các mẫu chuyện, phóng sự ... về công tác an toàn, tiết kiệm điện.

Ghi nhận qua triển khai thực hiện quy chế phối hợp, Công ty Điện lực Trà Vinh đã thực hiện tốt nội dung: Phân công cán bộ phối hợp với Báo, Đài trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện; Lựa chọn giới thiệu những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện, chuyển cơ quan Báo, Đài thực hiện đăng báo, phát sóng; Phân công cán bộ chiụ trách nhiệm về mặt chuyên môn, kỹ thuật trong các dụng cụ, các sản phẩm điện, cách s

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng

Bài viết liên quan