An toàn & Tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2012

  • 00:00 - 01/01/1900
  • 407

Nhằm giúp người lao động nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên trong Công ty Điện lực Trà Vinh. Thực hiện Chương trình công tác pháp chế năm 2013 của Công ty, ngày20/6/2013 Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động (sửa đổi) năm 2012.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh, Ông Phạm Thanh Phong- Luật sư, Phó Giám đốc trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Trà Vinh và trên 80 CB.CNV là Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng công đoàn; các Trưởng Phòng tổng hợp và CB.CNV của 13 Phòng, ban, Phân xưởng và 08 Điện lực trực thuộc về dự.

Tại Hội nghị tất cả CB.CNV tham dự được nghe Ông Phạm Thanh Phong giới thiệu về Bộ luật lao động năm 2012, trong đó tập trung phân tích sâu hơn sự cần thiết ban hành, quan điểm xây dựng, bố cục và những nội dung cơ bản của Bộ luật lao động năm 2012; đặc biệt làm rõ những điểm mới của Bộ Luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm, về Hợp đồng lao động. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, về tiền lương, kỷ luật lao động, Chính sách của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế …

Hội nghị lần này nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật Lao động trong CB,CNV, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động, người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, đồng thời góp phần, nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.

Để nhân rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông qua Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đề nghị các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn bằng nhiều hình thức phối hợp cùng Trưởng đơn vị có kế hoạch tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về Lao động tại đơn vị mình để tạo điều kiện cho CB.CNV nắm vững những quy định của pháp luật về lao động, từ đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật trong lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đánh giá bài viết
Trần Văn Tú

Bài viết liên quan