An toàn & Tiết kiệm điện

TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN PHỤC VỤ CỤM, TUYẾN DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

  • 00:00 - 01/01/1900
  • 312

Bản tin Tổng công ty Điện lực miền Nam:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN PHỤC VỤ CỤM, TUYẾN DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Trong những năm qua, bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản do Tổng công ty Điện lực miền Nam phân bổ hàng năm để thực hiện đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Công ty Điện lực Bạc Liêu còn tranh thủ ứng vốn ngân sách tỉnh để đầu tư mở rộng lưới điện nông thôn phục vụ cho đời sống văn hóa, chính trị xã hội cho nhân dân vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Vào ngày 08 tháng 4 năm 2013 vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tiến hành ký biên bản thỏa thuận về việc ứng vốn thực hiện dự án đầu tư lưới điện phục vụ cụm, tuyến dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Khối lượng dự án đầu tư gồm: Đường dây trung thế là 4,65 km; Đường dây hạ thế là 15,99 km và 8 trạm/250 kVA với giá trị đầu tư là 5,989 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành dự án sẽ cấp điện cho 734 hộ (của 14 xã, phường, thị trấn/05 huyện, thành phố) góp phần nâng cao số hộ dân nông thôn có điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mai Thanh Phú Tân

Đánh giá bài viết
Mai Thanh Phú Tân

Bài viết liên quan