An toàn & Tiết kiệm điện

Điện lực Cầu Kè triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2013

  • 00:00 - 01/01/1900
  • 207

Nhằm giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, ngày 13/5/2013 Điện lực Cầu Kè thực hiện triển khai Luật số 09/2012/QH13, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nội dung chủ yếu tập trung vào các Điều liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền trong Cán bộ công nhân viên Chỉ thị liên tịch số 603/CTLT-PCTV-CĐ ngày 26/02/2013 của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty, về việc phát động Cán bộ công nhân viên và người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc.

Qua một buổi triển khai, giúp Cán bộ công nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chủ trương của Ngành liên quan đến công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tạo được sự đồng thuận trong việc đưa n

Đánh giá bài viết
Mai Khoa Đăng

Bài viết liên quan