An toàn & Tiết kiệm điện

Gương sáng trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

  • 00:00 - 01/01/1900
  • 208

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú luôn là đơn vị dẫn đầu về công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Trà Cú.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh và các Đoàn thể xã hội trong tỉnh, trong thời gian Điện lực Trà Cú xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể với từng Đoàn thể trong huyện. Từ Quy chế phối hợp, Điện lực Trà Cú và các ngành Đoàn thể triển khai tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm điện. Qua phối hợp triển khai thực hiện 06 tháng đầu năm 2013, điển hình Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú là đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp. Với sự phối hợp chặt chẽ, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện nội dung phối hợp, Điện lực Trà Cú cung cấp những tài liệu, hình ảnh như Hưởng ứng “Giờ Trái đất”; về sử dụng điện an toàn; hướng dẫn sử dụng điện hiệu quả…

Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ, thông qua những cuộc họp của Ban chấp hành Hội, các cuộc họp lệ chi hội, tổ hội Phụ nữ, đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền vận động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả được 58 cuộc họp với 1.686 lượt người tham dự. Trong công tác tuyên truyền tháng, quý, năm của Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, đều có nội dung tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Ghi nhận những đóng góp của chị Phước Thị Kim Huê- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú, Công ty Điện lực Trà Vinh đã hai lần tặng Giấy khen cho chị vào năm 2011 và 2012.

Bằng sự nhiệt huyết của người cán bộ Hội, Chị thường xuyên tham gia các buổi họp chi hội, tổ hội Phụ nữ, bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, chân thành và mang tính thuyết phục cao, Chị đã giúp cho chị em phụ nữ hiểu được tiết kiệm điện là đem lại “ích nước, lợi nhà” nên đã nhận được sự hưởng ứng và đồng tình cao của chị em phụ nữ. Theo chị Phước Thị Kim Huê đạt được kết quả nêu trên, là nhờ Lãnh đạo Hội đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế ký kết đã đề ra, trong đó phải kể đến sự cộng tác nhiệt tình của cán bộ Hội từ huyện đến các xã và thị trấn.

Đây là một trong những điểm sáng thể hiện sự phối hợp có hiệu quả giữa các Đoàn thể của địa phương và ngành Điện trong công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả./.

Đánh giá bài viết
Lê Minh Tùng

Bài viết liên quan