An toàn & Tiết kiệm điện

EVN SPC quyết liệt chống trộm cắp điện

  • 08:24 - 26/07/2013
  • 730

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã kiểm tra sử dụng điện 684.962 lượt khách hàng, phát hiện và lập biên bản 1.197 biên bản vi phạm trộm cắp điện, sản lượng điện truy thu 4.340.745 kWh tương ứng với số tiền gần 13 tỷ đồng. So với lũy kế 6 tháng năm 2013 với 6 tháng năm 2012 số vụ vi phạm giảm 46 vụ, nhưng số điện năng bồi thường tăng 196.744 kWh.

Một trường hợp vi phạm sử sụng điện bị phát hiện.

Trộm cắp điện do ý thức người dân

EVN SPC đang quản lý trên 6.059.607 khách hàng với địa hình trải rộng trên địa bàn 21 tỉnh/ thành phía Nam. Đường dây lưới điện 22kV tính đến năm 2012 là 57.585 km, đường dây hạ thế là 78..430 km, tăng 7,24%, lưới điện 110kV là 4.023 km, tăng 6,34%. Với quy mô quản lý lưới điện rộng, đồng nghĩa với suất sự cố tăng như tại tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau với địa bàn dân cư thưa, khách hàng sử dụng điện chủ yếu là nông dân, ý thức sử dụng điện kém dẫn đến hành vi trộm cắp điện khi giá điện tăng, cụ thể trong 6 tháng Đồng Nai phát hiện 258 vụ, Cà Mau 158 vụ, Kiên Giang 109, truy thu gần 7 tỷ đồng. Đa số trộm cắp điện sinh hoạt chiếm 80%, sản xuất chiếm 18%, đối tượng khác 2 % với hành vi tác động vào trực tiếp vào kỹ thuật công tơ điện. Trong đó, nhiều vụ lấy cắp điện sản lượng lớn, tinh vi, có chủ định lâu dài đã được phát hiện và xử lý như công ty X vốn nước ngoài tại Đồng Nai, truy thu gần 1.5 tỷ đồng.

Đội ngũ kiểm tra cần trang bị kiến thức lẫn phương tiện.

EVN SPC đã chuẩn bóa phương tiện thiết yếu trang bị cho các Tổ kiểm tra công tác tại 192 Điện lực như: máy dò điện ngầm, sào đo dòng lệch, máy ảnh, ống dòm, máy ghi âm,… EVN SPC phối hợp Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM đào tạo kỹ năng khảo sát, đo đếm thực hiện tác động sai số mạch nhị thứ hệ thống đo đếm gián tiếp,..kỹ năng phát hiện và nhận dạng các hình thức vi phạm trong quá trình kiểm tra sử dụng điện. Phổ biến quy định pháp luật xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực. Hiện nay, EVN SPC đang nghiêm cứu các thiết bị phát hiện cảnh báo vi phạm trộm cắp điện bằng nam châm điện;

Song song đó, phát động thi đua của EVN SPC về phấn đấu quyết liệt để giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng trong năm 2013, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục củng cố, kiện toàn các Tổ kiểm tra sử dụng điện hoặc Bộ phận kiểm tra sử dụng điện trên 192 Điện lực. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể địa phương để tuyên truyền, phổ biến Luật Điện lực, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng điện đến người dân. Hạn chế tối đa và đi đến xóa bỏ tận gốc vấn nạn lấy cắp điện tại địa phương. Bởi phát hiện và xử lý lấy cắp điện chỉ mới là biện pháp tình thế để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng hiện nay.

6 tháng đầu năm 2013, EVN SPC phát hiện 1197 vụ (trong đó trộm điện sinh hoạt 1121 vụ, kinh doanh dịch vụ 27 vụ, sản xuất 38 vụ, đối tượng khác 11 vụ), truy thu được 4,340,745 kWh, tương đương số tiền 12,206,783,826 đồng, đã xữ lý 1051 vụ, truy thu tiền được 8,893,907,326 đồng.

Đánh giá bài viết
HK-HĐ

Bài viết liên quan