Dịch vụ

PC Bình Dương được khách hàng sử dụng điện hài lòng với chất lượng dịch vụ.

  • 06:25 - 31/03/2015
  • 529

Năm 2014, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) được Công ty OCD đã tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện (KHSDĐ).

Kết quả điểm số đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với PC Bình Dương trong năm 2014 đạt 6,77/10 điểm, tăng 0,68 điểm so với năm 2013 (trong đó: điểm đánh giá của khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt là 6,46/10 điểm, tăng 0,49 điểm; điểm đánh giá của khách hàng mua điện sinh hoạt là 7,08/10 điểm, tăng 0,86 điểm). Kết quả đánh giá từng nhóm yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đều tăng so với năm 2013; cụ thể như sau:

Stt

Nhóm yếu tố tác động sự hài lòng của KHSDĐ

Điểm trung bình chung

Điểm đánh giá của KH NSH

Điểm đánh giá của KH ASSH

Năm 2014

Tăng so với 2013

Năm 2014

Tăng so với 2013

Năm 2014

Tăng so với 2013

1

Cung cấp điện

6,63

0,98

6,33

0,79

6,93

1,16

2

Thông tin liên lạc

6,81

0,59

6,66

0,43

6,96

0,74

3

Hóa đơn tiền điện

7,29

0,26

7,10

0,05

7,48

0,47

4

Dịch vụ KH

7,03

0,57

6,60

0,42

7,45

0,72

5

Hình ảnh kinh doanh

7,01

0,33

6,61

0,05

7,41

0,60

6

Nhận thức về giá điện.

5,95

1,24

5,72

1,06

6,18

1,42

7

Sự đồng thuận của xã hội.

6,67

0,78

6,20

0,63

7,13

0,93

Trung bình các chỉ tiêu

6,77

0,68

6,46

0,49

7,08

0,86

Đạt được kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV PC Bình Dương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng như: Vận hành lưới điện tối ưu để giảm số lần và thời gian mất điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng; Đa dạng các kênh thông tin, hình thức tiếp nhận và thực hiện các giao dịch với khách hàng, đặc biệt là đưa vào vận hành tổng đài chăm sóc khách hàng 19001102 nhằm kịp thời tiếp nhận và giải đáp nhanh chóng yêu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi; Thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, hồ sơ để rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của khách hàng; Chuẩn hoá, hoàn thiện các phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mang lại sự thoải mái, thuận tiện cho khách hàng khi đến giao dịch với Điện lực; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường… Đặc biệt, Lãnh đạo PC Bình Dương và các Điện lực trực thuộc đã rất quan tâm, theo dõi và chỉ đạo quyết liệt trong công tác chăm sóc khách hàng.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD (Công ty OCD) là đơn vị Tổng công ty Điện lực miền Nam tiếp tục thuê tổ chức đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện (KHSDĐ) tại các Công ty Điện lực trực thuộc.

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2015 PC Bình Dương tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng một cách thiết thực, hiệu quả theo chiều sâutrên cơ sở khuyến nghị của Công ty OCD và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam nhằm nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng, với phương châm “Tận tâm - Văn minh - Chuyên nghiệp”.

bdodgshlkhsdd

Đánh giá bài viết
Nguyễn Hoài Thương

Bài viết liên quan