Dịch vụ

Công ty Điện lực Hậu Giang nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện.

  • 07:03 - 04/06/2015
  • 631

Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) đang quản lý 1.502 km đường dây trung áp và 2.870 km đường dây hạ áp, với trên 193.000 khách hàng. PC Hậu Giang luôn phấn đấu từng bước để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng với mục tiêu chung: “Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”.

nvctApchg

Nhân viên giao dịch khách hàng tại Điện lực Châu Thành A đang hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký mua điện.

Để đáp ứng được những điều này, PC Hậu Giang đã chỉnh trang toàn bộ 100% Phòng giao dịch khách hàng tại các Điện lực trực thuộc đã tạo ra hình ảnh mới từ phòng giao dịch đến nhân viên giao tiếp khách hàng tạo một không gian làm việc khang trang, chuyên nghiệp đúng theo đề án chương trình

“Nụ cười và Niềm tin Điện lực” của Tổng công ty Điện lực miền Nam đề ra. PC Hậu Giang đã triển khai mô hình “Một cửa - một lần giao dịch” với đội ngũ nhân viên giao tiếp được đào tạo, sẵn sàng phục vụ khách hàng theo đúng “05 cam kết của Điện lực và 06 cam kết của nhân viên giao dịch với khách hàng”. Mặt khác, PC Hậu Giang còn  đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện “An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả” bằng nhiều hình thức truyền thông như: trên báo chí của địa phương, tại Phòng giao dịch khách hàng và trên Trang web của PC Hậu Giang, đặc biệt là niêm yết thủ tục cấp điện tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân các xã, phường thị trấn, các nhà thông tin khu vực, ấp theo chủ trương cho phép của Ủy ban Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

            Bằng nỗ lực và phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong năm 2014 và 03 tháng đầu năm 2015, PC Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Nam giao về điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân, thu tiền điện, tiết kiệm điện. Song song đó, qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng trong năm 2014 của khách hàng tỉnh Hậu Giang, các điểm số đều tăng đáng kể so với năm 2013 và cao hơn điểm số trung bình của EVN SPC, cụ thể: điểm số trung bình của khách hàng sinh hoạt là 6,87/5,99 điểm, tăng trung bình 0,89 điểm (đạt vị trí thứ 8/21 đơn vị) và điểm số trung bình của khách hàng ngoài sinh hoạt là 6,94/5,91 điểm, tăng trung bình 1,04 điểm (đạt vị trí thứ 4/21 đơn vị). Năm 2015, PC Hậu Giang phấn đấu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

Đánh giá bài viết
Phong Nhã - NV P.KD

Bài viết liên quan