Tin tức & truyền thông

Kế hoạch triển khai công tác sửa chữa lớn

  • 06:32 - 01/11/2010
  • 3999

Theo qui định, công tác sửa chữa lớn (SCL) được triển khai và tổng hợp danh mục trước ngày 30 tháng 9 năm trước kế hoạch. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, phù hợp và đạt tiến độ thì phải chuẩn bị và lập kế hoạch từ đầu năm trước của năm kế hoạch.

Những năm trước đây, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã gặp không ít khó khăn trong việc phê duyệt, triển khai công trình SCL hàng năm cho các Điện lực, chẳng hạn như: kế hoạch phân bổ vốn, thứ tự ưu tiên của công trình, kế hoạch tiến độ thực hiện các Điện lực chủ động điều phối, không bị ảnh hưởng đến các công tác khác (lập hồ sơ đầu tư xây dựng, kế hoạch vật tư thiết bị năm ...).
Tuy nhiên, năm 2009 và 2010 Công ty đã khắc phục được một số khó khăn. Từ đầu năm trước năm kế hoạch, Công ty lập kế hoạch phân bổ vốn SCL cho từng Điện lực, dựa vào một số tiêu chí như: khối lượng quản lý, tình trạng lưới điện hiện hữu và các hệ số khó khăn... Căn cứ nguồn vốn được phân bổ, các Điện lực sẽ chủ động lập kế hoạch triển khai từng giai đoạn: khảo sát lập biên bản hiện trường, phương án kỹ thuật, dự toán, kế hoạch tổng hợp gởi về Công ty để  tập hợp hồ sơ đăng ký danh mục báo cáo Tổng Công ty. Với cách làm này, các Điện lực sẽ chủ động trong công tác từ khi triển khai đến lúc hoàn tất hồ sơ, đặc biệt là rà soát tất cả các khiếm khuyết tại đơn vị để đưa vào kế hoạch thực hiện SCL hàng năm, đảm bảo tính chính xác và thiết thực với hiện trạng lưới điện tại đơn vị, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố lưới điện trong quá trình vận hành,
Mặc dù trong quá trình triển khai gặp không ít trở ngại khi theo dõi, đôn đốc các Điện lực thực hiện đúng theo tiến độ đăng ký, nhưng Công ty sẽ tiếp tục phát huy và cải tiến công tác này tốt hơn trong thời gian tới.

 

Đánh giá bài viết
PC Sóc Trăng

Bài viết liên quan