Tin tức & truyền thông

Khánh thành dự án lưới điện trung hạ áp các xã, thị trấn anh hùng và xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

  • 01:28 - 25/10/2010
  • 3864
Ngày 22/10 tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức lễ khánh thành dự án lưới điện trung hạ áp các xã, thị trấn anh hùng và xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang.

Dự án có quy mô 31,7 km đường dây trung áp và 100,7 km đường dây hạ áp với tổng mức đầu tư 32,32 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ứng trước của tỉnh. Với khối lượng đầu tư trên sẽ nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện của tỉnh lên 95% trong năm 2010.

Công trình hoàn thành đảm bảo cấp điện cho từng hộ dân trên địa bàn 22 xã, thị trấn anh hùng và 3 xã nông thôn mới thuộc 6 huyện thị nhằm tạo điều kiện thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh kế xã hội của tỉnh. Dự án thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và truyền thống đền ơn đáp nghĩa của CBCNV ngành điện đối với những hy sinh của chính quyền và nhân dân địa phương nơi đây trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây.

QHCĐ
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan