Tin tức & truyền thông

EVN SPC tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin lần thứ I

  • 06:08 - 11/11/2010
  • 4631

HNCNTTNgày 05/11/2010, tại thành phố Vũng Tàu, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin (CNTT) lần thứ I để tổng kết công tác CNTT giai đoạn 5 năm (2005 – 2010), xây dựng kế hoạch triển khai công tác CNTT giai đoạn 3 năm (2010 – 2013). Hội nghị do Tổng Giám đốc chủ trì, với sự tham dự của các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Kiểm soát viên trưởng, các Trưởng ban và Chánh Văn phòng Tổng Công ty;lãnh đạo và và cán bộ làm công tác CNTT các đơn vị thành viên. Với sự chuẩn bị khá chu đáo về nội dung, mục tiêu, kế hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2010-2013 và giải pháp triển khai cũng như trả lời các kiến nghị, Hội nghị được đánh giá thành công tốt đẹp!

Trong những năm qua, hoạt động CNTT đã có những đóng góp thiết thực trong hoạt động quản lý điều hành của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Hoạt động CNTT đã có những bước tiến vuợt bậc và Tổng Công ty là đơn vị có hoạt động CNTT phát triển mạnh trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ động hội nhập chung vào sự phát triển CNTT của ngành Điện nói riêng và cả nước nói chung. Những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua là:

-         Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng WAN/LAN online mạnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT: chương trình CMIS, FMIS, chương trình viễn thông công cộng, Hội nghị truyền hình, đọc chỉ số công tơ từ xa;

-         Đi đầu trong việc áp dụng thành công các phần mềm dùng chung của EVN (CMIS, FMIS). Xây dựng và triển khai các phần mềm riêng mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình quản lý điều hành như: Eoffice, HRM, giao nhận điện năng, quản lý sử dụng điện…;

-         Công tác đào tạo CNTT đã được chú trọng. Đa dạng hóa về nội dung và hình thức đào tạo. Đối tượng đào tạo, số lượng và chất lượng đào tạo.

Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất rằng vai trò của lãnh đạo là rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong việc quản lý đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu của quá trình quản lý, điều hành sản xuất của Tổng công ty và các đơn vị. Đối với bất kỳ dự án CNTT nào cũng cần phải có sự tham gia trực tiếp, sự chỉ đạo quyết liệt của người lãnh đạo để đảm bảo thành công của dự án. Đồng thời, trong môi trường cạnh tranh gay gắt, các nhà lãnh đạo phải không ngừng nâng cao chuyên môn, nâng tầm kỹ năng quản lý đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. Lãnh đạo phải là người nắm rõ nhu cầu của từng bộ phận, kết nối được các nguồn lực, tập hợp được sức mạnh của từng đơn vị,cá nhân, đảm bảo cao nhất cho sự thành công của doanh nghiệp/tổ chức nhất là triển khai CNTT vào điều hành sản xuất đạt hiệu quả.

Hội nghị đã xây dựng kế hoạch CNTT giai đoạn 3 năm (2010 – 2013), Các giải pháp triển khai thực hiện như sau:

1.       Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành:

  • Năm 2010:

-         Triển khai xong chương trình CMIS 2.0 tại các Công ty Điện lực  Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai;

-         Triển khai áp dụng chương trình HRM tại các đơn vị với  3 phân hệ: nhân sự, chấm công và tiền lương;

-         Hoàn chỉnh cải tiến trang Web Tổng Công ty.

  • Năm 2011:

-         Vận hành chương trình CMIS 2.0 trong toàn Tổng Công ty, hoàn thành các module đặc thù CMIS 2.0;

-         Hoàn chỉnh và nâng cấp hệ báo cáo online trực tuyến (ORS);

-         Áp dụng chương trình ERP/FMIS 2 theo đúng tiến độ của EVN;

-         Tiếp tục triển khai các phân hệ của Eoffice, HRM;

-         Hoàn chỉnh cải tiến trang web các Công ty Điện lực ;

-         Xây dựng phần mềm quản lý kỹ thuật (QLKT) đường dây và trạm 110 kV.

  • Năm 2012:

-         Áp dụng phần mềm QLKT đường dây và trạm 110 kV;

-         Xây dựng phần mềm QLKT đường dây và trạm phân phối;

-         Triển khai áp dụng các phân hệ còn lại của HRM, Eoffice; nâng cấp hệ HRM và Eoffice;

-         Xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật an toàn.

  • Năm 2013:

-         Tiếp tục xây dựng phần mềm QLKT đường dây và trạm trung, hạ thế và triển khai áp dụng cho các đơn vị trong Tổng Công ty;

-         Triển khai các phần mềm còn lại theo kế hoạch giai đoạn 2010 – 2013.

2.       Về cơ sở hạ tầng CNTT trong Tổng Công Ty và các đơn vị thành viên:

  • Năm 2010:

-         Xây dựng mạng truyền dẫn đường trục cho 4 Công ty Điện lực : Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An;

-         Xây dựng hệ thống an ninh mạng tại cơ quan Tổng Công ty;

-         Quy hoạch các vùng tài nguyên tại trung tâm dữ liệu của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

§        Năm 2011:

-         Xây dựng mạng truyền dẫn đường trục cho các Công ty Điện lực còn lại;

-         Hoàn chỉnh đường truyền cho giai đoạn 1 hệ thống SCADA và trạm không người trực;

-         Trang bị Servers CMIS 2.0 cho các Công ty Điện lực;

-         Xây dựng, triển khai giải pháp quản lý người dùng trên mạng tại Cơ quan Tổng Công ty;

-         Trang bị license cho hệ thống máy chủ tại trung tâm dữ liệu Tổng Công ty và các đơn vị

§        Năm 2012:

-         Xây dựng đường truyền cho giai đoạn 2 hệ thống SCADA và trạm không người trực;

-         Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO;

-         Xây dựng hệ thống an ninh mạng cho các Công ty Điện lực;

-         Xây dựng, triển khai giải pháp quản lý người dùng trên mạng tại các đơn vị.

  • Năm 2013:

-         Hoàn chỉnh đường truyền cho giai đoạn 2 hệ thống SCADA và trạm không người trực;

-         Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lưu trữ/backup thông tin cho các cơ sở dữ liệu trong Tổng Công ty;

-         Hoàn thành các giải pháp/chính sách về quản lý người dùng, khai thác tài nguyên, phòng chống virus.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc đã biểu dương các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp vào thành công trong lĩnh vực CNTT 5 năm qua.

Đánh giá bài viết
Ban VT-CNTT EVNSPC

Bài viết liên quan