Tin tức & truyền thông

Đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản, tỉnh Đồng Tháp.

  • 05:11 - 19/11/2010
  • 3979

daunoitram110kvNhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho lưới điện trung thế khu vực phía Nam huyện Thanh Bình và phía Bắc thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng nhu cầu điện cho các doanh nghiệp Khu Công Nghiệp (KCN) Trần Quốc Toản tại phường 11, thành phố Cao Lãnh, góp phần hình thành các tuyến 22kV liên kết giữa trạm 110kV Cao Lãnh và trạm 110kV An Long, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV KCN Trần Quốc Toản tỉnh Đồng Tháp với tổng mức đầu tư là 37,953 tỷ đồng và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Đấu nối nhánh rẽ vào trạm biến áp 110kV Trần Quốc Toản, tỉnh Đồng Tháp

Công trình được xây dựng nằm dọc theo quốc lộ 30 trong khuôn viên KCN Trần Quốc Toản diện tích khoảng 4.702 m2 với quy mô 2x25MVA, giai đoạn 1 lắp 01 máy 25MVA.

 tram110kvdongthap

Trạm biến áp 110kV KCN Trần Quốc Toản, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18/07/2010 trạm biến áp 110kV KCN Trần Quốc Toản đã được đóng điện đưa vào vận hành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Công trình đưa vào sử dụng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CBCNV Ban Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam trong việc quản lý đầu tư xây dựng công trình dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, sự phối hợp chặt chẽ từ các Ban chức năng Tổng Công ty, sự tích cực thi công công trình của Công ty Lưới điện Cao thế Miền Nam và sự hỗ trợ tích cực của Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Đánh giá bài viết
Ban QLDA ĐLMN - EVNSPC

Bài viết liên quan