Tin tức & truyền thông

Công ty Điện lực Trà Vinh ký kết nghĩa với xã Đông Hải

  • 05:55 - 19/11/2010
  • 3139

kyketnghiatravinhVừa qua, tại trụ sở UBND xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh và xã Đông Hải đã ký kết kế hoạch thực hiện công tác đỡ đầu xã với mục đích ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long -  Giám đốc Công ty và đồng chí Ngô Văn Phil - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Hải trao cờ lưu niệm

Tham dự buỗi lễ ký kết, về phía Công ty Điện lực Trà Vinh có đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Giám đốc, BTV Đảng ủy, Bí thư Đoàn thanh niên, BTV Công đoàn, lãnh đạo các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty; về phía xã Đông Hải có đồng chí Ngô Văn Phil - Phó Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, Bí thư xã Đoàn, cùng Trưởng các ngành xã, Bí thư các Chi bộ ấp, đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn xã.

Nội dung ký kết nghĩa: Công ty Điện lực Trà Vinh hỗ trợ xã Đông Hải các mặt công tác sau :
    Hướng dẫn các vấn đề về sử dụng điện an toàn, sử dụng điện tiết kiệm cho các hộ dân của xã; tham gia hỗ trợ tư vấn trong công tác quy hoạch phát triển mạng lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống văn hóa của người dân, thực hiện tốt công tác “xóa đói giảm nghèo”.
    Hỗ trợ xã đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ viễn thông công cộng, phát triển mạng điện thoại và dịch vụ Internet đến các hộ dân chưa có điều kiện sử dụng nhằm góp phần nâng cao số hộ sử dụng điện thoại và hiện đại hóa mạng thông tin.
    Hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động công tác xã hội (đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương, tặng tập vở cho trẻ em nghèo,...) và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Chỉ đạo Đoàn thanh niên ký kết nghĩa với xã Đoàn Đông Hải để cùng xã thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cũng tại buổi lễ, Công ty Điện lực Trà Vinh đã hỗ trợ cho 04 trường trên địa bàn của xã 4.000 quyển tập (mỗi trường là 1.000 quyển tập) với chi phí gần 10 triệu đồng để tặng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Đông Hải.

Đánh giá bài viết
PC Trà Vinh

Bài viết liên quan