Tin tức & truyền thông

Khai thác Hiệu suất trạm công cộng - Công cụ quản lý hiệu quả hoạt động giảm tổn thất điện năng

  • 03:04 - 01/12/2010
  • 5069

giamtonthatKhai thác hiệu suất trạm công cộng (HST) là sử dụng công cụ giám sát hiệu quả quản lý khách hàng đồng thời kết quả này cũng là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý của đơn vị trong công tác kinh doanh và giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện (TLĐDĐPPĐ); với mục tiêu tiến dần đến không còn hoặc giảm tối thiểu tổn thất thương mại trong quá trình cung cấp điện. Để đạt mục tiêu này các đơn vị phải nhận thức rõ lợi ích và có biện pháp kiên quyết trong quản lý, không còn các tồn tại chủ quan trong công tác khai thác HST.

Công tác khai thác HSTđược Tổng Công ty Điện lực Miền Nam triển khai trong nhiều năm qua, kết hợp với quá trình triển khai Hệ thống quản lý khách hàng (CMIS) trong đó phân hệ quản lý tổn thất thuộc chương trình CMIS là phần cốt lõi để thu thập và phân tích dữ liệu từ trạm công cộng nhằm đạt các mục tiêu:

    Xác định TLĐDĐPPĐ trạm công cộng; TLĐDĐPPĐ các nhánh trục hạ thế thuộc trạm; TLĐDĐPPĐ khu vực, thành phần tổn thất trung hạ thế, đây chính là cơ sở tiến hành các biện pháp TLĐDĐPPĐ về kinh doanh và kỹ thuật trong phạm vi lưới điện hạ thế; tiến dần đến không còn hoặc giảm tối thiểu tổn thất thương mại trong quá trình cung cấp điện;
    Nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng trong kinh doanh điện năng;
    Cơ sở thu thập dữ liệu để lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả công tác sửa chữa lớn lưới điện hạ thế.

Để hoạt động khai thác HST đạt mục tiêu, phải thỏa mãn các yêu cầu :
    Hệ thống đo đếm (HTĐĐ) đảm bảo ghi nhận chuẩn xác sản lượng chuyển tải qua trạm và lập đầy đủ cơ sở dữ liệu khách hàng trên phân hệ quản lý tổn thất thuộc chương trình CMIS;
    Thực hiện chặt chẽ hoạt động ghi và nhập chỉ số công tơ tổng trạm, tổ chức tốt hoạt động phân tích kết quả từ phân hệ quản lý tổn thất để xác định TLĐDĐPPĐ;
    Tiến hành các hoạt động kiểm tra xác định nguyên nhân tổn thất cao, thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục tồn tại, đánh giá kết quả thực hiện.

giamtonthat1Kết hợp với những nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo nền tảng cho các hoạt động quản lý và giảm TLĐDĐPPĐ, toàn Tổng Công ty đã tốn nhiều công sức và chi phí để hoàn thiện hệ thống đo đếm của hơn 46.040 trạm hạ thế công cộng cung cấp điện đến hơn 4.420.000 khách hàng với sản lượng thương phẩm 600 triệu kWh/tháng, chiếm tỷ lệ 32,5% sản lượng thương phẩm Tổng Công ty. Song song với quá trình hoàn thiện HTĐĐ, tất cả Điện lực phải cập nhật đầy đủ dữ liệu để vận hành phân hệ tổn thất thuộc chương trình CMIS phục vụ cho công tác khai thác HST, số liệu được đồng bộ từ Điện lực đến Công ty Điện lực và Tổng Công ty; TLĐDĐPPĐ hạ thế được xác định theo từng tháng phục vụ cho hoạt động phân tích tổn thất điện năng của Công ty Điện lực;

Và sự quan tâm của lãnh đạo các Công ty Điện lực, Điện lực trực thuộcnhư nội dung kết luận của lãnh đạo Tổng Công ty tại Hội nghị kiểm điểm Công tác Khai thác hiệu suất trạm công cộng trong tháng 6/2010 đã khẳng định: đây là một trong những chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2010 và 2011, từ đó khắc phục các tồn tại như tình trạng hơn 1200 trạm hạ thế còn TLĐDĐPPĐ ≤ 0% ( tăng 573 trạm so với cuối năm 2009). Ngoài ra còn 1.356 trạm (chiếm tỷ lệ 2,9 % tổng số trạm toàn Tổng Công ty) có TLTT=100%. Mục tiêu không còn trạm hạ thế có TLĐDĐPPĐ >15%  là một thách thức đòi hỏi nhiều nỗ lực của các Công ty Điện lực vì đến tháng 6/2010 vẫn còn 2792 trạm có TLĐDĐPPĐ > 15% (chiếm tỷ lệ 6% so với tổng số trạm), tăng 151 trạm so với tháng 12 năm 2009. Những tồn tại được thể hiện qua số liệu TLĐDĐPPĐ hạ thế của các Công ty Điện lực trong đó còn 04 Công ty Điện lực có TLĐDĐPPĐ hạ thế >7%, chưa đạt theo chỉ tiêu phấn đấu của Tổng Công ty, còn một số Công ty Điện lực có TLĐDĐPPĐ hạ thế bất thường (nhỏ hơn 3%) gây bất lợi cho công tác phân tích, xác định khu vực tổn thất cao để áp dụng các biện pháp giảm TLĐDĐPPĐ.

Tổng Công ty đã ghi nhận những họat động hiệu quả trong công tác khai thác HST ; trong đó  12 Công ty Điện lực thực hiện tốt không còn trạm TLĐDĐPPĐ ≤ 0 % là Công ty Điện lực Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hậu Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long; nhiều Công ty Điện lực trong thời gian sáu tháng đầu năm 2010 đã thực hiện giảm 6.512 trạm có TLĐDĐPPĐ =100% so với tháng 12/2009 (Các Công ty Điện lực Bình Thuận, Bến Tre, An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu  thực hiện tốt chỉ tiêu này).

Để đạt  được các mục tiêu phấn đấu đến 2011 theo chỉ đạo của Tổng Công ty với lộ trình:  Năm 2010hoànchỉnh công tác tổ chức thu thập số liệu, tính toán được tổn thất khu vực, phát tuyến 22kV ở tất cả các Điện lực trực thuộc. Và đến cuối năm 2010 không còn trạm hạ thế công cộng có TLĐDĐPPĐ >15%, không còn Điện lực có TLĐDĐPPĐ hạ thế >7%; tạo nền tảng đến năm 2011 ứng dụng kết quả khai thác HST phục vụ cho công tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh điện năng góp phần quan trọng giảm thấp TLĐDĐPPĐ toàn Tổng Công ty. Tổng Công ty đã đưa chỉ tiêu này vào chấm điểm thi đua khối các Công ty Điện lực năm 2010. Các Công ty Điện lực đã và đang triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khai thác HST, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của đơn vị trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Đánh giá bài viết
Ban KD -EVN SPC

Bài viết liên quan