Tin tức & truyền thông

Điện lực Ngọc Hiển - Đơn vị dẫn đầu về thu tiền điện

  • 01:47 - 02/12/2010
  • 3116

DLNgochienNgọc Hiển là huyện nằm ở tận cùng phía nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển là 98km. Điện lực Ngọc Hiển được thành lập ngày 20/10/2007.

Hiện nay, Điện lực Ngọc Hiển có 41 CBCNV, quản lý vận hành 458km đường dây trung áp, 557km đường dây hạ áp và 376 trạm biến áp với tổng dung lượng là 17.620 kVA. Số khách hàng sử dụng điện là 13.598 khách hàng.

9 tháng đầu năm 2010 sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 20.848.961 kWh đạt 77,86% so với kế hoạch và tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2009; giá bán điện bình quân là 989,76 đ/kWh vượt 5,76 đ/kWh so với kế hoạch và tăng 170,95 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2009, doanh thu bán điện bình quân hàng tháng là 2.697.219.352 đồng.

Tính đến tháng 10/ 2010, Điện lực Ngọc Hiển là đơn vị dẫn đầu về công tác thu tiền điện trong Công ty Điện lực Cà Mau. Mặc dù đơn vị quản lý số lượng khách hàng không nhiều so với các Điện lực khác, nhưng với địa bàn vùng sông nước rộng lớn, kênh rạch chằng chịt, dân cư sống rải rác, thưa thớt, thủy triều lên xuống thất thường nên giao thông đi lại khó khăn, vất vả.  Tuy vậy, Điện lực luôn nỗ lực vượt qua trở ngại, thu tiền điện hàng tháng đạt tỷ lệ 100%, không tồn thu một hóa đơn nào. Hàng quý, Điện lực được Công ty biểu dương là “Đơn vị có thành tích tồn thu bằng 0” trong công tác thu tiền điện.

Đánh giá bài viết
PC Cà Mau

Bài viết liên quan