Tin tức & truyền thông

Công ty Điện lực Vĩnh Long tiếp nhận 190 công trình điện hạ áp nông thôn

  • 01:41 - 03/12/2010
  • 3865

PCVLThực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn, đến nay, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tiếp nhận 190 công trình hạ áp nông thôn từ các hợp tác xã kinh doanh điện, các công trình xây dựng từ nguồn vốn của dân và từ các công ty kinh doanh địa ốc.

Năm 2009, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tiếp nhận 38 công trình điện hạ áp nông thôn tại các huyện Tam Bình, Long Hồ, Bình Minh và Bình Tân, nâng tổng số công trình điện hạ áp nông thôn đã tiếp nhận đến nay là 190. Trên cơ sở các công trình đã được tiếp nhận, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đầu tư hơn 14 tỷ đồng để nâng cấp mạng lưới điện hạ áp và các trạm biến áp. Qua đó, đã xóa hơn 300 điện kế tổng, 3 điện kế cụm và chuyển bán điện trực tiếp cho trên 13.500 khách hàng.
Nhờ thực hiện tốt công tác đầu tư nâng cấp các công trình hạ áp nông thôn cùng với việc nâng cao chất lượng điện phục vụ nhân dân, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã hạ tỷ lệ điện dùng để phân phối điện xuống còn 6,15%. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 142 công trình lưới điện hạ áp nông thôn chưa bàn giao cho ngành điện. Việc chậm bàn giao các công trình lưới điện nông thôn về ngành điện quản lý sẽ gây tổn thất điện, chất lượng điện kém và gây mất an toàn trong quản lý, vận hành, sửa chữa.

Đánh giá bài viết
PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan