Tin tức & truyền thông

Khánh thành dự án cấp điện các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2010 tỉnh An Giang

  • 03:01 - 03/12/2010
  • 3088

P1050299Ngày 02/12, tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Công ty Điện lực An Giang tổ chức lễ khánh thành dự án “Cấp điện cho các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh An Giang năm 2010”. Đây là giai đoạn 3 của đề án “Phát triển hệ thống trạm bơm điện vùng đồng bằng tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2012”.

Theo hợp đồng trách nhiệm được ký kết giữa EVNSPC và UBND tỉnh An Giang năm 2008, EVNSPC chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phát triển trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2012 theo phương thức EVNSPC vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án và UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm hoàn trả vốn và lãi theo tiến độ của hợp đồng vay vốn. Đây là cơ chế phù hợp để EVNSPC góp phần cùng UBND tỉnh An Giang thực hiện nghị quyết số 26/NQ-TW về chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đề án mà EVNSPC đầu tư (trong đó giao cho Công ty Điện lực An Giang thực hiện) gồm xây dựng mới 236,53km đường dây 22kV, 693 TBA phân phối với tổng dung lượng 62.413kVA, tổng mức đầu tư 211,54 tỷ đồng.

Tính đến nay, đề án đã hoàn thành được khối lượng lớn gồm xây dựng mới 188,2km ĐDTT, cải tạo 18,2km ĐDTT, lắp mới 563 TBA/ dung lượng 56.188 KVA với tổng vốn đầu tư 90,5 tỷ đồng. So với yêu cầu của đề án, đến nay đã hoàn thành được 81,2% khối lượng, trong khi vốn đầu tư thực hiện là 42,8% so với đề án (211,5 tỷ). Riêng trong năm 2010, EVNSPC đã thực hiện được khối lượng gồm: xây dựng mới 40,14 ĐD 22kV; 0,6 ĐD 12,7kV; cải tạo 5,15km ĐD từ 12,7kV lên 22kV; lắp mới 99TBA/ dung lượng 8.260 kVA.

Theo số liệu của đề án phát triển hệ thống trạm bơm điện được duyệt thì với các hiệu quả mang lại do giảm chi phí bơm tưới so với bơm dầu, làm tăng năng suất và giảm thất thoát trong thu hoạch... các trạm bơm điện đưa vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho địa phương. Tính từ năm 2008-2010, EVNSPC đã đầu tư được 563 trạm, phục vụ cho 108.088 ha (diện tích phục vụ tính cả 3 vụ là 408.031ha). Hiệu quả kinh tế mang lại cho địa phương là 142,6 tỷ đồng/năm. Còn khi toàn bộ số lượng trạm bơm theo đề án của tỉnh hoàn thành (đến năm 2012) thì sẽ phục vụ cho diện tích 131.001 ha/vụ, hiệu quả kinh tế mang lại cho địa phương là 166 tỷ đồng/năm.

Việc hoàn thành và đưa vào vận hành công trình năm 2010 đúng tiến độ, với 563 TBA phân phối cấp điện cho 1.123 trạm bơm điện được đầu tư từ 2008 đến nay đưa vào khai thác phục vụ tưới tiêu khoảng 145.000 ha sản xuất nông nghiệp đã mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho địa phương và bà con nông dân. Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của Lãnh đạo tỉnh khi thực hiện đề án, và tiếp tục khẳng định sự hợp tác có hiệu quả giữa tỉnh An Giang và Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan