Tin tức & truyền thông

SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

  • 08:02 - 09/12/2010
  • 3691

sathachatldCông ty Điện lực Kiên Giang tổ chức huấn luyện và sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 230 đối tượng làm công tác thủ kho, kinh doanh, viễn thông, vật tư, tổ chức, kế toán, y tế, bảo vệ của các Phòng, Ban, Phân xưởng, Trung tâm Viễn Thông và 13 Điện lực trực thuộc.

Phòng Kỹ thuật an toàn đã biên soạn giáo trình huấn luyện ATVSLĐ, lập kế hoạch kiểm tra và sát hạch. Nội dung huấn luyện bao gồm: thao tác hà hơi thổi ngạt kết hợp với ép tim ngoài lồng ngực trên hình nhân và làm  bài tập trắc nghiệm trên máy vi tính.

Tất cả các học viên tham gia sát hạch đều đạt yêu cầu trong đó có 13 học viên đạt loại giỏi (chiếm 5.65%), 118 học viên đạt loại khá (chiếm 51.3%), 99 học viên đạt loại trung bình (chiếm 43.04%). Những đơn vị có nhiều cá nhân đạt loại khá, giỏi như: Phòng Kế toán-Tài chính, Điện lực An Minh, Điện lực Hà Tiên và Điện lực Phú Quốc.

Đánh giá bài viết
PC Kiên Giang

Bài viết liên quan